+30 26643 60100 info@filiates.gr

Πρόγραμμα Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών

Πρόγραμμα Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 “Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α’133)” και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α’43).

2. Την αριθ 6/2019 απόφαση του Πολυμελούς   Πρωτοδικείου   Θεσπρωτίας     με την οποία   ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτή συνδυασμοί υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων κοινότητας και προέδρων κοινοτήτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

 

Γνωστοποιούμε ότι

Για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το Δήμο Φιλιατών.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Print Friendly, PDF & Email
espa