+30 26643 60100 info@filiates.gr

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» για σύνδεση της αποχέτευσης της οικοδομής σας με το δίκτυο ακαθάρτων της Αποχέτευσης του Δήμου Φιλιατών

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» για σύνδεση της αποχέτευσης της οικοδομής σας με το δίκτυο ακαθάρτων της Αποχέτευσης του Δήμου Φιλιατών

       

dias diwniΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8, Τ.Κ. 46300 Φιλιάτες, ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πληροφορίες:  Τηλ: 26643 60122, 26643 60171  FAX:26640 22989,  email: info@filiates.gr

 

 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Ελ. Βενιζέλου 8                                                                

Τ.Κ. 463 00 Φιλιάτες                                                       

 

                                                                                            

 

Θέμα:  «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» για σύνδεση της αποχέτευσης της οικοδομής σας με το δίκτυο ακαθάρτων της Αποχέτευσης  του Δήμου Φιλιατών.

 

Α. Σας γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή η σύνδεση της οικοδομής σας με το δίκτυο ακαθάρτων της αποχέτευσης του Δήμου Φιλιατών.

   Η σύνδεση των ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, γίνεται δε στο φρεάτιο που έχει κατασκευαστεί από τον Δήμο Φιλιατών, καταργούμενου του υπάρχοντος βόθρου.

    Η σύνδεση γίνεται υποχρεωτικά στο πώμα του φρεατίου ελέγχου.

  Στην ιδιοκτησία σας και σε τμήμα που είναι εύκολα επισκέψιμο από τον Δήμο Φιλιατών τοποθετείται μηχανοσίφωνας και δικλείδα με προστασία αντεπιστροφής. Ο αερισμός του φρεατίου ελέγχου θα προεκταθεί μέχρι το υψηλότερο σημείο της οικοδομής. Η δαπάνη της σύνδεσης θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.

   Επίσης υπενθυμίζουμε ότι η αποχέτευση των ομβρίων υδάτων γίνεται επί της οδού που βρίσκεται η οικοδομή και στο ρείθρο του πεζοδρομίου.

   Όσες παροχές έχουν συνδεθεί με υπάρχων (παλαιό)  δίκτυο θα διακοπούν στις 30/04/2018. Τα κτήρια θα πρέπει να συνδεθούν στον  βιολογικό (νέο) δίκτυο μέχρι 30/04/2018.

   ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  Ή ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΥΤΗΣ

 

Β. Προκειμένου να συνδέσουμε την αποχέτευση της οικοδομής σας με το δίκτυο ακαθάρτων του Δήμου Φιλιατών παρακαλούμε να παραλάβετε από την Υπηρεσία μας τα  σχετικά έγγραφα – δικαιολογητικά.

Γ. Μετά την υποβολή των στοιχείων αυτών η υπηρεσία μας θα σας ενημερώσει για το συνολικό τέλος σύνδεσης που οφείλει το ακίνητο σας για την σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων της Υπηρεσίας Αποχέτευσης  του Δήμου  Φιλιατών.

Η πληρωμή του τέλους μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους

 

α) Ολική εξόφληση του συνολικού τέλους της οικοδομής  με έκπτωση 10 %  (εφάπαξ )

                      ή

β) Με  10 ( Δέκα ) μηνιαίες δόσεις .

 

Δ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των στοιχείων αυτών στον προβλεπόμενο χρόνο, τριάντα (30) μέρες, από την κοινοποίηση της παρούσας, η Υπηρεσία Αποχέτευσης του Δήμου Φιλιατών είναι υποχρεωμένη να πάρει τα εξής μέτρα.

α) Ένα μήνα μετά την παραπάνω ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών – σε περίπτωση καθυστέρησης – θα υπολογίζονται  τόκοι υπερημερίας σε ποσοστό 2% ανά μήνα.

β) Διακοπή υδροδότησης του ακινήτου.

Σε περίπτωση που δεν είστε διαχειριστής, το έγγραφο αυτό πρέπει να παραδοθεί από εσάς στο νέο διαχειριστή.

Δεν δύναται να γίνει αλλαγή των ημερομηνιών ( προθεσμιών) κλπ. Υποχρεώσεων, λόγω αμέλειας ενημέρωσης των εκάστοτε διαχειριστών  ή  των συνιδιοκτητών από τους διαχειριστές.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ.

 

  Η σύνδεση ΠΡΙΝ  την  καταβολή του τέλους σύνδεσης είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ και εκτός της καταβολής  προστίμου, διώκεται ποινικά.

 

  Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3.15 της απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 3046/304 της 30.10./3.21989 ΦΕΚ 59Δ/1989 (Κτιριοδομικός  κανονισμός) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΤΕ  τις παλιές εγκαταστάσεις αποχέτευσης ΚΑΙ ΝΑ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΕΤΕ  πλήρως τον βόθρο αφού τον αδειάσετε και απομακρύνετε το περιεχόμενο του μέσα σε δυο (2) μέρες από την σύνδεση με το δίκτυο.

 Η μη αποξήλωση των μη αναγκαίων πλέον εγκαταστάσεων και η μη αχρήστευση του βόθρου , ακόμη και αν έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, πέραν του ότι επιφέρει την επιβολή προστίμου από τον Δήμο  Φιλιατών , αποτελεί και πολεοδομική παράβαση με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

 Η αίτηση για υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου πρέπει πάντα να συνοδεύεται με παράλληλη αίτηση για την αποχέτευση του ίδιου ακινήτου.

 Για οικοδομές με χωριστές κυριότητες σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου (πολυκατοικίες) τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από ένα συγκύριο, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης. Υπεύθυνοι και υπόλογοι στο Δήμο θα είναι  ο διαχειριστής και οι συγκύριοι της πολυκατοικίας.

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

Πέτρος Κατσάρης

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
espa