+30 26643 60100 info@filiates.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» (Διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» (Διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

            

               Φιλιάτες, 14.02.2018

Αριθ. Πρωτ.: 1283

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 8, Φιλιάτες

Πληροφορίες: Χρήστου Σωτήριος

Τηλ.: 2664 3 60166

E-mail: info@filiates.gr    

                                                                                             

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

(Διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016)

Ηλεκτρονική ανοικτή διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την ανάδειξη αναδόχων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση οχημάτων και εγκαταστάσεις του Δήμου και των Ν.Π. του για το έτος 2018» και ειδικότερα για τις ομάδες: Α,Γ,Δ,Ε προϋπολογισθείσας δαπάνης 223.464,12 ευρώ με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα ειδών.

O Δήμαρχος Φιλιατών,

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016
  2. Την αριθ. 30/2017 Μελέτη,
  3. Την αριθ. 11774/2017 Διακήρυξη του Δημάρχου Φιλιατών
  4. Την αριθ. 3/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται τα πρακτικά – του διαγωνισμού και προτείνεται η παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συνέχιση του διαγωνισμού ως προς το μέρος της προμήθειας καυσίμων (διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τα υγρά καύσιμα), με την διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης.
  5. Τη με αριθ. 3/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλιατών με την οποία εγκρίνεται η προμήθεια καυσίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Καλεί

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές σχετικά με την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων στις ομάδες: Α,Γ,Δ,Ε προϋπολογιζόμενης δαπάνη 223.464,12 ευρώ με το ΦΠΑ 24%, για το έτος 2018. Γενικά ισχύουν οι όροι της αριθ. 30/2017 μελέτης και της αριθ. 11774/2017 Διακήρυξης και κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα ειδών.

Συγκεκριμένα το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες η οποία όμως θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων και των ειδών της κάθε ομάδας οι οποίες είναι:

Ομάδα Α: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ – υγρά καύσιμα, (CPV 09135100-5, 09134100-8,09132100-4), π/υ 138.489,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού π/υ 171.726,36 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ομάδα Γ: ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. – ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (CPV 09135100-5, 09132100-4), π/υ 12.564,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού π/υ 15.579,36 € σ0.0υμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ομάδα Δ: Σχολική Επιτροπή Α/ θμιας Εκπαίδευσης –ΥΓΡΑ ΚΑΥΙΣΜΑ (CPV 09135100-5), π/υ 14.580,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού π/υ 18.079,20 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ομάδα Ε: Σχολική Επιτροπή Β /θμιας Εκπαίδευσης –ΥΓΡΑ ΚΑΥΙΣΜΑ (CPV 09135100-5), π/υ 14.580,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού π/υ 18.079,20€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους των φορέων και θα βαρύνει του προϋπολογισμούς του έτους 2018.

Στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες των υγρών καυσίμων που απαιτούνται για κάθε ομάδα και έχουν ως εξής:

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ-ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%.

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πετρέλαιο θέρμανσηςΜ.Ε.

ΛΙΤΡΑ

10.000,00

0,81

8.100,00 €

2

Πετρέλαιο θέρμανσης

ΛΙΤΡΑ

13.000,00

0,81

10.530,00 €

3

Πετρέλαιο Κίνησης

ΛΙΤΡΑ

97.500,00

1,05 €

102.375,00 €

4

Βενζίνη αμόλυβδη

ΛΙΤΡΑ

14.100,00

1,24

17.484,00 €

       

Σύνολο προ ΦΠΑ

138.489,00

         

ΦΠΑ 24%

33.237,36

         

Σύνολο με ΦΠΑ

171.726,36

 

ΟΜΑΔΑ Γ:   ΝΠΔΔ «Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ»-ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%.

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

10.000

0,81

8.100,00 €

2

Βενζίνη αμόλυβδη

3.600,00

1,24 €

4.464,00 €

     

Σύνολο προ ΦΠΑ

12.564,00 €

     

ΦΠΑ 24%

3.015,36 €

     

Σύνολο με ΦΠΑ

15.579,36 €

ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄Θ/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%.

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

18.000,00

0,81

14.580,00 €

     

Σύνολο προ ΦΠΑ

14.580,00 €

     

ΦΠΑ 24%

3.499,20 €

     

Σύνολο με ΦΠΑ

18.079,20 €

ΟΜΑΔΑΕ: ΣΧΟΛΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗΒ΄Θ/ΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ–   ΥΓΡΑΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%.

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

18.000,00

0,81

14.580,00 €

     

Σύνολο προ ΦΠΑ

14.580,00 €

     

ΦΠΑ 24%

3.499,20 €

     

Σύνολο με ΦΠΑ

18.079,20 €

 

Τόπος – Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

14/02/2018

20/02/2018

15:00

23/02/2018 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π. μ.

 

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Ηλεκτρονική   Αποσφράγιση   Προσφορών

Ηαποσφράγισητωνπροσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά,την Παρασκευή 23/02/2018 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατάτηνπροαναφερόμενηημερομηνίαγίνεταιαποσφράγισητωνηλεκτρονικών(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –   Τεχνική Προσφορά».

Οι   ηλεκτρονικοί   (υπο)φάκελοι   των   οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μετά την διαδικασία αποσφράγιση (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά   Συμμετοχής   –   Τεχνική   Προσφορά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

και

2. διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια λιανικής εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Το Τ.Ε.Υ.Δ. που αφορά στην παρούσα δημόσια σύμβαση έχει διαμορφωθεί από το Δήμο Φιλιατών ανάλογα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή .doc στην ιστοσελίδα του Δήμου www.filiates.gr.

Το ΤΕΥΔ, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο του φορέα.

  1. Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 1% (1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνη προ ΦΠΑ της έκαστης ομάδας για την οποία υποβάλλεται προσφορά από τους συμμετέχοντες ).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

  1. H τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την αριθ. 30/2017 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλιατών. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ως άνω μελέτη.

 

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» -Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II της διακήρυξης

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Διευκρίνιση

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή ενδεικτικού προϋπολογισμού που τίθεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

 

Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης)

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, ο προσωρινός προσκομίζει όταν του ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν  έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημαδύο (2) ετών πριναπό την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:

  τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους,ή

  δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι υπό α και β κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

ε) Για την απόδειξη καταλληλόλητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

στ) Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου

ζ) Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

η) Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια λιανικής εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)   Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)   Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ)   Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και την ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών www. filiates.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Δήμο Φιλιατών ( Ελ. Βενιζέλου 8, Φιλιάτες) καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών, αρμόδιος υπάλληλος Χρήστου Σωτήριος , τηλέφωνο 2664360166, email:info@filiates.gr

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (http://et.diavgeia.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών www. filiates.gr.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ. 11774/2017 Διακήρυξης.

 

Ο Δήμαρχος Φιλιατών

Σπυρίδων Παππάς

Print Friendly, PDF & Email
espa