+30 26643 60100 info@filiates.gr

Γνωστοποίηση για την πλήρωση δύο θέσεων (2) Ειδικών Συνεργατών

Γνωστοποίηση για την πλήρωση δύο θέσεων (2) Ειδικών Συνεργατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                              Φιλιάτες 22/11/2019
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ                              Αριθμ. πρωτ.: 9423
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση δύο θέσεων (2) Ειδικών Συνεργατών

Ο Δήμαρχος Φιλιατών

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 213 του Ν.4555/18
 3. Την υπ΄ αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2394/τ.Β’/06-08-2012) του Δήμου Φιλιατών.
 5. Την με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Φιλιατών, λόγω των πληθυσμιακών δεδομένων με βάση την τελευταία απογραφή του 2011, ορίζονται τέσσερις (4) θέσεις Αντιδημάρχων και άρα εκ του νόμου αντιστοιχούν τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων-Επιστημονικών Συνεργατών- Ειδικών Συνεργατών.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Φιλιατών υπηρετεί ένας (1) Ειδικός Συνεργάτης
 8. Την αριθμ. πρωτ. 8753/31.10.2019 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλιατών περί ύπαρξης εξασφαλισμένων πιστώσεων.
 9. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου και των θεσμικών οργάνων του Δήμου σε τεχνικά και οικονομικά θέματα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση δύο θέσεων (2) Ειδικών Συνεργατών για την επικουρία του Δημάρχου και συγκεκριμένα:     

1. Στην πλήρωση μίας (1) θέσεως Ειδικού Συνεργάτη Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού. Ο Ειδικός Συνεργάτης θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες για θέματα σχετικά με την επίβλεψη τεχνικών έργων και εκπόνησης μελετών του Δήμου.

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής Πολιτικού Μηχανικού και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού , εφόσον προβλέπεται.

2. Στην πλήρωση μίας (1) θέσεως Ειδικού Συνεργάτη Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Οικονομικών Επιστημών. Ο Ειδικός Συνεργάτης θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες για θέματα οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου του Δήμου.

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής Οικονομικών Επιστημών.

   Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

     Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

 • Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 • Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 • Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την παρούσα, τυπικά προσόντα
 5. Υπεύθυνη Δήλωση για τα γενικά προσόντα διορισμού
 6. Αποδεικτικά Εμπειρίας

   Η πλήρωση των προαναφερόμενων δύο (2) θέσεων θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ο οποίος θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις (παρ. 4 άρθρο 163 Ν 3584/2007). Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας πρόκειται να προσληφθούν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα κατατίθενται στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Φιλιατών (Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, τηλ. 2664360165 & 100 κα Στέλλα Παπαδημητρίου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο, ήτοι από 26/11/2019 και μέχρι την 2/12/2019.

Η παρούσα γνωστοποίηση θα δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών (www.filiates.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                       ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

 
Print Friendly, PDF & Email