+30 26643 60100 info@filiates.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Φιλιατών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια  καυσίμων – λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης για τα για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Φιλιατών, των Νομικών προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2016, με κριτήριο κατακύρωσης:

α) για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Diesel, βενζίνη αμόλυβδη και πετρελαίου θέρμανσης) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τoις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή  λιανικής πώλησης (Μ.Λ.Τ.)του είδους  την ημέρα παράδοσης ,όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της  Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006.
β) για την προμήθεια των λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων, τη χαμηλότερη τιμή ,με ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 39/2015 μελέτης.
 Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 39/2015 μελέτη.
Η προμήθεια αφορά καύσιμα και λιπαντικά για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου Φιλιατών και των Ν.Π.Δ.Δ. (Diesel, βενζίνη Αμόλυβδη) και πετρέλαιο θέρμανσης για το Δήμο και των Ν.Π.Δ.Δ.     Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 212.280,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Οι προσφορές γίνονται δεκτές για ένα ή περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο της προκυρηχθείσας ποσότητας και υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.qr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 11/02/2016 και ώρα 09:00 που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21- 102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: H προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1%, του προϋπολογισμού προ ΦΠΑ.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται στον Δημοτικό Κατάστημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Φιλιάτες. Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από ώρα 08:00 έως και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τηλ.: 2664360100. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και με τα έξοδα δημοσίευσης (Ν.3801/2009 αρ.46). Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τον Νόμο, βαρύνει τον Δήμο.

Ο Δήμαρχος

  Σπυρίδων Παππάς

 

 

Συνημμένα:

Περίληψη

Μελέτη καυσίμων

Οικονομική προσφορά

Διακήρυξη

Print Friendly, PDF & Email