+30 26643 60100 info@filiates.gr

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022”

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022”

Φιλιάτες,  15.10.2021                                                                  → Διακήρυξη
Αρ. Πρωτ. 7687

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

   Ο Δήμος Φιλιατών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022», με κριτήριο κατακύρωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων (τμήματα: Α, Γ,Δ και Ε) (Diesel, βενζίνη αμόλυβδη και πετρελαίου θέρμανσης) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τoις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (Μ.Λ.Τ.) του είδους την ημέρα παράδοσης , όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και για την προμήθεια των λιπαντικών και αλλαγή λιπαντικών (τμήμα: Β) για την κίνηση των οχημάτων και τη χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 15/2021 μελέτης.
   Η προμήθεια αφορά υγρά καύσιμα και λιπαντικά για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου Φιλιατών και των Νομικών Προσώπων (
Diesel, βενζίνη Αμόλυβδη) και πετρέλαιο θέρμανσης για το Δήμο και των Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ., την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 263.731,14 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων και των ειδών του κάθε τμήματος και να υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. ως καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 05112021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. Μετά την παρέλαση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% χωρίς ΦΠΑ, (2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνη προ ΦΠΑ της έκαστης ομάδας για την οποία υποβάλλεται προσφορά από τους συμμετέχοντες).

   Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

   Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται στον Δημοτικό Κατάστημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Φιλιάτες. Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από ώρα 08:00 έως και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τηλ.: 2664360166 181.(αρμόδιος υπάλληλος :κ. Χρήστου Σωτήριο).
   Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (
www.promitheus.gov.gr) και την ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών (www.filiates.gr)

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παππάς

Print Friendly, PDF & Email
espa