+30 26643 60100 info@filiates.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Ειδικότητα: YE Εργατών/τριών Πρασίνου (2 θέσεις)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Ειδικότητα: YE Εργατών/τριών Πρασίνου (2 θέσεις)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 06/01/2022 έως και 13/01/2022

Φιλιάτες, 27/12/2021                       → Ανακοίνωση
Αριθμ. Πρωτ.: 9844                         → Αίτηση→ ΥΔ1 ΥΔ2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/ τ.Α΄/7-6-2010),όπως ισχύουν σήμερα

2.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»(ΦΕΚ143/τ.Α΄/28-06-2007), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ47/τ.Α΄/11-05-2015) και ισχύουν σήμερα

3.Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλιατών (ΦΕΚ 2304/τ.Β΄/06-08-2012) όπως ισχύει σήμερα.

4.Τις διατάξεις της  παρ.7 του άρθρου 21 του Ν.2190/94,όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.2597/97.

5.Τις διατάξεις των άρθρων 37-39 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ6/Α΄)

6.Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α΄),σύμφωνα με τις οποίες για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων ,δεν απαιτείται έκδοση πράξης ελέγχου νομιμότητας

7.Την με αριθμ:223/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού  τεσσάρων (4) ατόμων με δίμηνη σύμβαση  για την κάλυψη  έκτακτων αναγκών πρασίνου του Δήμου Φιλιατών».

8.Την με αριθμ. πρωτ.8226/3-11-2021 ανακοίνωση για την πρόσληψη τεσσάρων(4) ατόμων  με δίμηνη σύμβαση  για την κάλυψη  έκτακτων αναγκών πρασίνου του Δήμου Φιλιατών».

9.Την με αριθμ. 260/2021 απόφαση δημάρχου για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με δίμηνη σύμβαση.

10.Την με αριθμ. 315/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών για την επαναπροκήρυξη  της πρόσληψης δύο ατόμων (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών/τριών πρασίνου με δίμηνη σύμβαση.

11.Την εξασφαλισμένη πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του εν λόγω  προσωπικού για το έτος 2021.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ει

   Την πρόσληψη  δύο (2) ατόμων, με σχέση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου:

  1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα για τους εργάτες  /τριες πρασίνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.1 τελευταίο εδάφιο περι. στ΄ του Ν.4765/2021.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.Να μην έχουν κώλυμα  κατά το άρθρο 8 του  Υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική  δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

Β.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους :

1.Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει εργαστεί το τελευταίο δωδεκάμηνο στο δημόσιο, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης  του στο φορέα αυτόν.

3.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ.

4..Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

5.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης  θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Φιλιατών ,στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.filiates.gr για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Δήμος Φιλιατών-Γραφείο προσωπικού – Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Φιλιάτες, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά το αργότερο έως την   13 Ιανουαρίου 2022.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι οκτώ (8) ημέρες και συγκεκριμένα από 06/01/2022 έως και 13/01/2022.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινήσεις : 2664360164, 2664360100.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

Print Friendly, PDF & Email