+30 26643 60100 info@filiates.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 206 & 207 ΤΟΥ Ν. 4820/2021, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ. Ειδικότητες: ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (πλήρους απασχόλησης) - (1 θέση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 206 & 207 ΤΟΥ Ν. 4820/2021, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ. Ειδικότητες: ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (πλήρους απασχόλησης) – (1 θέση)

Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 09-12-2021, ημέρα Πέμπτη έως και 18-12-2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59

 

Φιλιάτες, 6/12/2021                                 →Ανακοίνωση
Αριθμ. Πρωτ.: 1809                             →Αίτηση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών – Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με αυτές των  άρθρων 233 &  240  του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 206 & 207 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/23-07-2021) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36  του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-01-2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»
 4. Την υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ./16259/16-08-2021 (ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ) εγκύκλιο (56η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠ.ΕΣ.
 5. Τις υπ αρ. 188/1319/15-09-2021 και 199/1417/04-10-2021 αποφάσεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. περί επιβολής του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021, σε δύο  (2) υπαλλήλους του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  Δήμου Φιλιατών,  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
 6. Την υπ’  αρ. 40/2021 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:Ψ12ΦΟΚΨΤ-ΨΙΠ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Φιλιατών προς αναπλήρωση του προσωπικού στο οποίο επιβλήθηκε το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 & 207 του Ν. 4820/2021, όπως ισχύουν
 7. Την υπ΄αρ. 279/1784/30-11-2021 απόφαση  Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. με θέμα: «Άρση αναστολής καθηκόντων υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που υπηρετεί στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Ν.Π.Δ.Δ. -Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 (130 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
 8. Την υπ΄αρ. πρωτ.: 1808/03-12-2021 βεβαίωση της Προέδρου του ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.  περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης  μισθοδοσίας του υπο πρόσληψη προσωπικού της παρούσας  ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών» που εδρεύει στους Φιλιάτες Ν. Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΝΠΔΔ

«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας –Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών»

(Για τη λειτουργία του Προγράμματος: «Βοήθεια στο Σπίτι)

Φιλιάτες

Ν. Θεσπρωτίας

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

(πλήρους απασχόλησης)

* Από την υπογραφή της και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες ακόμη

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριος τίτλος τριτάξιου γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Άδεια οδήγησης Β΄ Ι.Χ. Επιβατικού Αυτοκινήτου

 

***ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να προσκομίσει :

αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID -19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate –EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30-05-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4806/2021 (Α΄95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού  COVID-19  ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4764/2020 (Α΄256) ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού,

αβ) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate –EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30-05-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4806/2021  με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό   COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10-04-2020 (Β΄1298) κοινής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι  (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης του/της ως άνω κατά περίπτωση, πιστοποιητικού/βεβαίωσης δεν είναι δυνατή η πρόσληψη και η κατάρτιση της σχετικής σύμβασης.

Οι υποψήφιοι  της ως άνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων για τη θέση με κωδικό 101 που κατέχουν τα κύρια προσόντα διορισμού καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Κύριο κριτήριο κατάταξης θα αποτελεί  η εμπειρία σε οποιαδήποτε καθήκοντα, οπότε και προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρία. Επικουρικά και μόνο στην περίπτωση που βάσει του κυρίου κριτηρίου κατάταξης της εμπειρίας δεν προκύπτει προσληπτέος υπάλληλος, ιδίως  γιατί όλοι οι υποψήφιοι διαθέτουν τον ίδιο χρόνο εμπειρίας, ακολούθως θα ληφθούν υπόψη τα τυπικά προσόντα, οπότε και προτάσσονται οι υποψήφιοι ως εξής:

Προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι απολυτηρίου τριτάξιου γυμνασίου και μεταξύ αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν  μεγαλύτερο βαθμό στον (βασικό) τίτλο σπουδών.  Μεταξύ των εχόντων τον αυτό βαθμό, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσεως, (βασικό) τίτλο σπουδών, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τη θέση με κωδικό  101, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών  της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (περ. στ΄ παρ. 1 άρ. 12 του Ν.4765/2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΥΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε οποιαδήποτε καθήκοντα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
101 Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, για τους οποίους ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα, προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.

Εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι μισθωτοί του δημοσίου τομέα ή απασχολούμενοι με σύμβαση έργου μπορούν εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης.

 

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας

α. Δικαστική Απόφαση

Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

β. Στρατιωτική θητεία

Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά.

γ. Προγράμματα STAGE

Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος, εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

(1)  Να έχουν τη φυσική υγεία και την καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(2)  Να είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).

Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540, του κατωτέρω επιπέδου:

Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου.

(3) Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας     υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, (άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994),ήτοι:

α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή  για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας, που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ες  υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια). Δεν απαιτείται για ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Β κατηγορίας ι.χ. επιβατικού αυτοκινήτου σε ισχύ
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (μόνο για όσους υποψήφιους πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας)
 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισής τους σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή εναλλακτικά για τους μισθωτούς ή τους συμβασιούχους έργου του Δημοσίου βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της Ανακοίνωσης  να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, που εδρεύει εντός  του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φιλιατών και  στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φιλιατών (https://filiates.gr). Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστημα, θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης. Επιπλέον, να αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης  στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φιλιατών (https://filiates.gr) και  να την υποβάλουν υπογεγραμμένη, μαζί με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά, σκαναρισμένα σε μορφή pdf  αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email της υπηρεσίας μας: okpppadif@gmail.com, κατά το διάστημα από 09-12-2021, ημέρα Πέμπτη έως και 18-12-2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59, υπόψη κας Ζήκου Δήμητρας  (τηλ. επικοινωνίας: 2664360116-122).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα αποστολής τους  στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την ως άνω  αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα λήξης (της προθεσμίας αποστολής τους) θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα γίνονται δεκτές.  

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί για τον λόγο αυτό,  τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων της αρ. . πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ./16259/16-08-2021 εγκυκλίου (56η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠ.ΕΣ. όπως αυτά προσαρμόζονται αναφορικά με την  παρούσα ανακοίνωση,  ήτοι:

Κύριο κριτήριο κατάταξης θα αποτελεί  η εμπειρία σε οποιαδήποτε καθήκοντα, οπότε και προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτά. Επικουρικά και μόνο στην περίπτωση που βάσει του κυρίου κριτηρίου κατάταξης της εμπειρίας δεν προκύπτει προσληπτέος υποψήφιος, ιδίως γιατί όλοι οι υποψήφιοι διαθέτουν τον ίδιο χρόνο εμπειρίας, ακολούθως θα ληφθούν υπόψη τα τυπικά προσόντα, οπότε και προτάσσονται οι υποψήφιοι ως εξής:

Προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι απολυτηρίου τριτάξιου γυμνασίου και μεταξύ αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν  μεγαλύτερο βαθμό στον (βασικό) τίτλο σπουδών.  Μεταξύ των εχόντων τον αυτό βαθμό, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσεως, (βασικό) τίτλο σπουδών, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη θέση με κωδικό  101, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών  της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (περ. στ΄ παρ. 1 άρ. 12 του Ν.4765/2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών).

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο εντός είκοσι  (20) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τον πίνακα κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέου στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, που εδρεύει εντός  του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φιλιατών και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φιλιατών (https://filiates.gr) ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης. Η υπηρεσία θα αναρτήσει τον πίνακα προσληπτέου και στο πρόγραμμα «Διαύγεια»

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, με βάση τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 4820/2021, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασης σε Αορίστου Χρόνου.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.                                                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.

 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Print Friendly, PDF & Email
espa