+30 26643 60100 info@filiates.gr

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2020 για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα-ειδικότητες: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (1), ΔΕ Υδραυλικού (1) & ΥΕ Εργατών/τριών Συνοδοί Απορριμματοφόρων (2)

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2020 για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα-ειδικότητες: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (1), ΔΕ Υδραυλικού (1) & ΥΕ Εργατών/τριών Συνοδοί Απορριμματοφόρων (2)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 23/10/2020 έως και 2/11/2020

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Φιλιάτες 16/10/2020

Αριθμ. πρωτ. 8491

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 4/2020

Για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Φιλιατών

Έχοντας υπόψη:

 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και   ισχύουν.

 2.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010,όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει.

 3.Την υπ΄ αριθ. πρωτ.29063/13-05-2020 (ΑΔΑ:65Ν846ΜΤΛ6-ΚΡ0) απόφαση του  Υπουργού Εσωτερικών  με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη πέντε (5) ατόμων στο Δήμο Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα  σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 29686/15-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».

4.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2394/τ.Β’/06-08-2012) του Δήμου Φιλιατών όπως ισχύει.

5.Την με αριθμ. 21137/08-10-2020  έγκριση της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φιλιατών, που εδρεύει στους Φιλιάτες, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

100 Καθαριότητας

 

Φιλιάτες ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ΄( C) Κατηγορίας- με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 1
101 ΄Υδρευσης Φιλιάτες ΔΕ Υδραυλικού 8 μήνες 1
102 Καθαριότητας

 

Φιλιάτες ΥΕ Εργατών/τριών Συνοδοί Απορριμματοφόρων 8 μήνες 2

 

Τα ειδικά απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα (τίτλοι σπουδών κ.λ.π.) ,τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στον πίνακα Β’ της υπ’αριθμ.πρωτ. 8245/08-10-2020 ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2020,η οποία εγκρίθηκε με το υπ’αριθμ.πρωτ.21137/08-10-2020.

Οι υποψήφιοι των  ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τις θέσεις  με κωδικό 100 και 101, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας

Για τις θέσεις με κωδικό 102, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν,  οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@filiates.gr ή amaliamanou.filiates@gmail.com), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δήμος Φιλιατών , Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300, Φιλιάτες Θεσπρωτίας, απευθύνοντας την υπόψη  κ. Μάνου Αμαλίας (τηλ. επικ. 2664360164).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φιλιατών στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, καθώς και στo δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.filiates.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.filiates.gr) β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες →Έντυπα – Διαδικασίες →Διαγωνισμών Φορέων→Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι→Ανεξάρτητες και άλλες αρχές→ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες →Έντυπα –Διαδικασίες→ Διαγωνισμών Φορέων→Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παππάς

Συνημμένα Αρχεία:

 

Print Friendly, PDF & Email