+30 26643 60100 info@filiates.gr

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ 5μηνης σύμβασης | ΔΕ Οδηγών-Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων-Γεωργικού Ελκυστήρα (1 θέση)

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ 5μηνης σύμβασης | ΔΕ Οδηγών-Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων-Γεωργικού Ελκυστήρα (1 θέση)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 3/5/2024 έως και 13/5/2024.

 

Φιλιάτες, 2.5.2024                   → Ανακοίνωση
Αριθμ. Πρωτ.: 3691           → Αίτηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄/13-4-2023).

3.Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.7.2018 ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

4.Την με αριθμ. 64/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών (ΑΔΑ:ΨΩΜΝΗΦ-7Ρ7).

5.Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλιατών (ΦΕΚ 2304/τ.Β΄/06-08-2012) όπως ισχύει.

6.Την εξασφαλισμένη πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού στους Κ.Α. 35-6041.001 και 35-6054.001 των εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ει

     Την πρόσληψη  ενός  (1) ατόμου με σχέση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας του Δήμου Φιλιατών όπως φαίνεται παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΔΕ Οδηγών-Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων (Γεωργικού Ελκυστήρα)

1

(Διάρκεια σύμβασης πέντε (5) μηνών )

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Κηποτεχνίας ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας-Κηποτεχνίας ή Τεχνικός Ανθοκομίας ή Δασικής Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης-Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή Τεχνικός Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Υδροπονίας ή Τεχνικός Θερμοκηπιακών Κατασκευών ή Τεχνικός Θερμοκηπίων και Καλλιεργειών υπό κάλυψη ήΤεχνικός Αρδεύσεων ή Υδατοκαλλιεργειών ή Τεχνικός Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνιτών Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνικός Βιολογικής-Οικολογικής Γεωργίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων ή Τεχνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών και Εκμεταλλεύσεων ή Αγροτικών Συνεταιρισμών και Εκμεταλλεύσεων ή Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας ή Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων ή ΓεωργικώνΜηχανημάτων ή Αγροτικών Συνεταιρισμών και Εκμεταλλεύσεων ή Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων ή Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων ή Ζωικής Παραγωγής ή Τεχνικός Πτηνοτροφίας ή Τεχνικός Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων ή Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής ή Διαχειριστής Συστημάτων Υδατοκαλλιεργειών ή Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ή Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Έργα Τοπίου – Περιβάλλον και Αγροτουρισμός ή Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος ή Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας ή Τεχνικός Ελαιοκομίας ή Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας ή Τεχνικός Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών ή Τεχνικός Αγροτουρισμού ή Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίουκαι Περιβάλλοντος ή Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας ή Τεχνικός Γαλακτοκομίας-Τυροκόμος ή Τεχνικός Μελισσοκομίας ή Τεχνικός Επεξεργασίας και Μεταποίησης Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης ή Τεχνικός Δασικής Προστασίας ή ΤεχνικόςΔασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Εναλλακτικών Δενδρωδών Καλλιεργειών ή Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας ή Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Ειδικώς για την ειδικότητα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ επιπλέον:

α) Η απαιτούμενη άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος.

β) Η απαιτούμενη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ανθοκηπουρικής ή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Δενδροκομίας ή Θερμοκηπίων ή Τεχνιτών Θερμοκηπίων ή Αμπελουργίας και Οινοτεχνίας ή Τεχνιτών Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Μελισσοκομίας ή Τεχνιτών Παραγωγής Προϊόντων Ο.Π.Α.ΠΑ ή Επιχειρηματικής Γεωργίας ή Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Βοηθός Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων ή Αγροτικής Οικοτεχνίας ή Γεωργικών Μηχανημάτων ή Αγροτικών Μηχανημάτων ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών ή Θερμοκηπιακές Κατασκευές και Καλλιέργειες ή Τυροκομίας ή Ζωοτεχνίας ή Ζωοτεχνικής ή Τεχνίτης Ζωικής Παραγωγής ή Τεχνιτών Ζωοτροφών ή Τεχνίτης Ζωικής Παραγωγής ή Τεχνίτης Φυτικής παραγωγής ή Τεχνίτης Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας ή Τεχνίτης Πτηνοτροφίας ή Τεχνίτης Αρδεύσεων ή Τεχνίτης Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας – Ποτοποιίας ή Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή Τεχνίτης Ανθοκομίας – Φυτοτεχνίας ή Τεχνίτης Μελισσοκομίας ή Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας ή Τεχνίτης Γαλακτοκομίας -Τυροκομίας ή Τεχνίτης Μηχανικός Γεωργικών Μηχανημάτων ή Τεχνιτών Μεταποίησης-Τυποποίησης Τοπικών Προϊόντων ή Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας ή Τεχνιτών Στελεχών Ήπιων Μορφών Αγροτουρισμού Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.)  ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή ν.576/1997) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Ειδικώς για την ειδικότητα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ επιπλέον:

α) Η απαιτούμενη άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος.

β) Η απαιτούμενη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, και κατ΄ εξαίρεση , έως το εβδομηκοστό (70ο  )έτος για όσους υποψηφίους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα. για την συμμετοχή των ανωτέρω υποψηφίων άνα των 67 ετών, απαιτείται να υποβληθεί χωριστή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώσουν ότι μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π)

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν:

1.Αίτηση

2.Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986  στην οποία να δηλώνουν ότι α) δεν έχουν κώλυμα δωδεκαμήνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και β) δεν έχουν κώλυμα σύμφωνα με τους περιορισμούς των άρθρων  5 και 6 του Π.Δ.. 164/2004.

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει οι υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο  8 του Υπαλληλικού κώδικα.

5.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ( Για τους μόνιμους κατοίκους Δήμου Φιλιατών).

6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

7.Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ειδικά –τυπικά προσόντα για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών-Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων (Γεωργικού Ελκυστήρα)-άδεια οδήγησης σε ισχύ και λοιπές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης  θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Φιλιατών, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.filiates.gr για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται  να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν συνημμένα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών, και συγκεκριμένα από 3/5/2024   έως    και 13/5/2024 στο Δημοτικό Κατάστημα  Φιλιατών, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 8, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου.

Πληροφορίες στο γραφείο  Προσωπικού- Τηλέφωνο: 2664360164 Μάνου Αμαλία.

Το έντυπο της αίτησης οι υποψήφιοι μπορούν να το αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.filiates.gr

 

Ο Αναπληρωτής του Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος

 

Παρασκευάς Βλάχος

Print Friendly, PDF & Email
espa