+30 26643 60100 info@filiates.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 8
46300 – Φιλιάτες
Πληροφορίες: Στέλλα Παπαδημητρίου 
Τηλ.: 2664-360165 
Fax: 2664-022989
Email: info@filiates.gr

Φιλιάτες 22.1.2020

Αριθ. Πρωτ: 456

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους Εργολήπτες & Μελετητές Δημοσίων Έργων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Ο Δήμος Φιλιατών, καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Φιλιατών έτους 2020, να υποβάλουν εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση σχετική αίτηση στο Δήμο Φιλιατών, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (ΜΕΕΠ/ βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) ή του μελετητικού τους πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ.


Οι αιτήσεις θα υποβληθούν:

  • είτε στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Φιλιατών, (Ελευθερίου Βενιζέλου 8, 46300 Φιλιάτες Θεσπρωτίας) το αργότερο έως 11/02/2020 και ώρα 14:30 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016.
  • είτε στο e-mail: info@filiates.gr το αργότερο έως 11/02/2020 και ώρα 14:30.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων.

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παππάς

Print Friendly, PDF & Email
espa