+30 26643 60100 info@filiates.gr

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Φιλιάτες 04-06-2013

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                     Αριθμ.Πρωτ.: 6791

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 8

46300 Φιλιάτες

Τηλέφ:2664-3-60164

ΦΑΧ:2664-0-22989

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθμ.ΣΟΧ1/2013

Για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994,όπως έχουν τροποποιηθεί και  ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87τ.Α΄/07-06-2010),όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ54/τ.Α΄/14-3-2012).

4.Τις διατάξεις  του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/14-4-2012).

5.Τις διατάξεις του ν.4147/2013 περί κύρωσης της από 31-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/26-4-2013).

6.Την υπ΄αριθμ΄ 183/10-10-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλιατών.

7.Την υπ΄αριθμ΄7464/29-02-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ710/τ.Β΄/12-3-2012).

8.Την υπ΄αριθμ΄23672/13-6-2012 Κοινή  Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής  Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε  για  το Δήμο Φιλιατών η απασχόληση τεσσάρων(4) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

9.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλιατών (ΦΕΚ2304/τ.Β΄/6-8-2012)

10.Το  υπ΄αριθμ΄Θ1076/23-05-2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η ΣΟΧ1/2013 ανακοίνωση.

 

                                                 Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων (4) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλιατών, που εδρεύει στους Φιλιάτες Νομού Θεσπρωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α),χωρίς τυπικά προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Φιλιατών

Ν. Θεσπρωτίας

Φιλιάτες

Ν.Θεσπρωτίας

ΥΕ Εργατών-τριών

Καθαριότητας

(πληρώματα απορριμματοφόρων)

8 μήνες

4

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

101

 

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ. 2 άρθρο 5 του Ν. 2527/1997)

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φιλιατών Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300 Φιλιάτες Θεσπρωτίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Αμαλίας Μάνου  και Φρειδερίκης Γώγου (τηλ. επικοινωνίας: 2664360164 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, ήτοι από 7/6/2013 έως και 17/6/2013.

To πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του δήμου www.filiates.gr  και στη «Διαύγεια».

 

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                    ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

Επισυναπτόμενα:

Print Friendly, PDF & Email
espa