+30 26643 60100 info@filiates.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.

 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών – Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με αυτές των  άρθρων 233 &  240  του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-01-2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
 5. Τη με αρ. 29/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΑΓΟΚΨΤ-ΩΩΚ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. περί πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών  στους Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Φιλιατών

 

 

 

 

 

 

 

 1. Την υπ’  αρ. πρωτ.: 1325/14-09-2022  βεβαίωσή μας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού
 2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας  Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών – Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.»  (Φ.ΕΚ. 2636/Β΄/17-10-2013) όπως ισχύει.
 3. Την ανάγκη να διασφαλιστεί  η εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη προσωπικού, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στους Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ., ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
101 Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.»

(Παιδικός Σταθμός Σαγιάδας)

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Δύο (2) μήνες 1
102 Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.»

(Παιδικός Σταθμός Σαγιάδας)

ΔΕ Μαγείρων/Μαγειρισσών Δύο (2) μήνες 1
103 Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.»

(Παιδικός Σταθμός Φιλιατών)

ΥΕ Καθαριστών/ριών Δύο (2) μήνες 1

 

 

 • Οι επιλεγέντες/είσες ως προσληπτέοι/ες στις ανωτέρω ειδικότητες οφείλουν να προσκομίσουν στον Φορέα Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω Πιστοποιητικού η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται και ο επιλεγείς/είσα ή προσληφθείς/είσα υποψήφιος/α αντικαθίσταται με άλλον/η από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, που διαθέτουν το ανωτέρω Πιστοποιητικό υγείας.

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) του τμήματος του Β.Δ. 151/1971 (Α΄ 52) Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ΄ Γυμνασίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών

103 Δεν απαιτούνται  τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία αιτούνται την πρόσληψη
 • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
 • Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει 5ετία από την απόλυση.
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση (Χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατης έκδοσης
 • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης (μόνο για τους ανέργους)
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (Για τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Φιλιατών)
 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (για όσους έχουν)
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για του μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος 2μηνης απασχόλησης
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος απασχόλησης σε Φορείς Παιδικής Προστασίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4837/2021, όπως ισχύει

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού  Καταστήματος Φιλιατών, όπου εδρεύει το γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών-Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.», στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών στον ιστότοπο: www.filiates.gr

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν  την αίτηση τους με τα συνημμένα σε αυτήν απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών – Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.» που εδρεύει στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατών, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300 Φιλιάτες – Θεσπρωτίας, αρμόδια υπάλληλος: κα Ζήκου Δήμητρα, τηλέφωνα επικοινωνίας: 26643 60116 & 26643 60122, καθημερινά από 8:30 έως 14:00, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail του Νομικού Προσώπου okpppadif@gmail.com.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο γραφείο της υπηρεσίας μας, στην ανωτέρω διεύθυνση ή εναλλακτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και συγκεκριμένα από 29-09-2022 έως και 03-10-2022.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών,  η προθεσμία υποβολής λήγει τη Δευτέρα,  03-10-2022 και ώρα 24:00

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

                                   

                                                                                                                                                       

  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΚΩΛΥΜΑ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

 

 

 

                      

Print Friendly, PDF & Email
espa