+30 26643 60100 info@filiates.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

dias diwni                              Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και στο email: info@filiates.gr

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Φιλιάτες  26.1.2018

    ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ: 705

       ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  
——————————-   
Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 8
                  46300 – Φιλιάτες
Πληροφορίες: Στέλλα Παπαδημητρίου                                ΠΡΟΣ:Ενδιαφερόμενους Εργολήπτες &
Τηλ.:  2664-360165                                                                       Μελετητές Δημοσίων Έργων
Fax:   2664-022989                                                                     
Email: info@filiates.gr                                                             
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

 

Ο Δήμος Φιλιατών, καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Φιλιατών έτους 2018, να υποβάλουν εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση (ήτοι έως και 15/2/2018), σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Φιλιατών, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (ΜΕΕΠ/ πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ.

 Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων.

   

                                                                                Ο Δήμαρχος

                                                                            Σπυρίδων Παππάς

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  1. Υπόδειγμα αίτησης για τον κατάλογο δημοσίων συμβάσεων έργων
  2. Υπόδειγμα αίτησης για τον κατάλογο δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

 

 

Print Friendly, PDF & Email
espa