+30 26643 60100 info@filiates.gr

Ανακοίνωση ΝΠ ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ για την πρόσληψη ενός Δασκάλου Παραδοσιακού κλαρίνου στο Δημοτικό Ωδείο Φιλιατών για το σχολικό έτος 2017-2018.

Ανακοίνωση ΝΠ ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ για την πρόσληψη ενός Δασκάλου Παραδοσιακού κλαρίνου στο Δημοτικό Ωδείο Φιλιατών για το σχολικό έτος 2017-2018.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 2.11.2017  έως και 9.11.2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΗΛ.: 26643 – 60122

ΦΑΞ: 26640 – 22989

ΦΙΛΙΑΤΕΣ:05-10-2017

Αρ. Πρωτ.: 1155

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος του ΝΠ Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. έχοντας υπόψη:

1.Τι διατάξεις  του Ν.299/1976 (ΦΕΚ 90/19-4-1976), τις διατάξεις του Β.Δ 16/1966 (ΦΕΚ  7/τ.Α΄/15-1-1966) και τις διατάξεις του άρθρου 10 παραγρ.13 α΄ του Ν.3207/03 (ΦΕΚ 302/τ. Α΄/24-12-2003

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παραγρ.6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/8-10-97 όπως ισχύουν

3. Τις διατάξεις των νόμων :α) Ν.3996/τ.Α΄/ΦΕΚ 170/5-8-2011 άρθρο 46 β)Ν.4024/τ.Α΄ΦΕΚ 226/27-10-2011 άρθρο 40 παραγρ. 4 και γ ) Ν. 4057/τ. Α΄/ΦΕΚ 54/14-3-2012, άρθρο ένατο παραγρ. 20ο και παραγρ. 31

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4325/2015(ΦΕΚ Α΄47)

5. Τις διατάξεις  του Ν.4387/2016 ΦΕΚ Α΄ 85.12.05.2016

6. Την αρίθμ. 19/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2017

7. Την βεβαίωση του ΑΣΕΠ με αριθμ. Πρωτ. 5491/16-6-2017 με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα του ΝΠ Δήμου Φιλιατών για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για Δάσκαλο Παραδοσιακού κλαρίνου στο Δημοτικό Ωδείο.

8. Την αρίθμ. Πρωτ. 118764/22-08-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας με θέμα: Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης  έργου έως ένα (1) έτος ,από την υπογραφή της  στο Ωδείο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ‘Οργανισμός κοινωνικής προστασίας παιδείας πολιτισμού και αθλητισμού Δήμου Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας

9. Την αρίθμ.  75/2017 απόφαση του ΔΣ περί αποδοχής της  θέσης με σύμβαση Μίσθωσης έργου Δάσκαλου Παραδοσιακού κλαρίνου στο Δημοτικό Ωδείο Φιλιατών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μια (1) θέση Δασκάλου Παραδοσιακού κλαρίνου στο Δημοτικό Ωδείο Φιλιατών για το σχολικό έτος 2017-2018.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πρόσληψη είναι:

α . Αίτηση

β. Βεβαίωση σπουδών από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτήριο

γ. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή συστατική επιστολή από σχετικό φορέα

δ. Βιογραφικό σημείωμα

Η πλήρωση της ανωτέρω θέσεως για το σχολικό έτος 2017-2018, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των μαθητών που θα εγγραφούν στις ανωτέρω σχολές και τμήματα του Δημοτικού Ωδείου Φιλιατών.

     Η δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού με αντίτιμο, θα καλύπτεται 100% από έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους(Δίδακτρα)

Σε ενδεχόμενο που το εισόδημα του αναδόχου προέρχεται  από την απασχόλησή του  σε ένα ή δύο πρόσωπα και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 στο ποσό της αμοιβής του θα συμπεριληφθούν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ (Εργαζόμενου και Εργοδότη)

Οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη απαραίτητα πρέπει να είναι κάτοχοι  νομίμων διπλότυπων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών όπως προβλέπεται στη σύμβαση μίσθωσης έργου  άρθρο 6, παραγρ.6 του Νόμου  2527/1997 και το Νόμο  3996/2011 τ. Α΄ /ΦΕΚ 170/5-8-2011

Επίσης έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου  4 του Ν 1296/82 όπως ισχύει σήμερα και του Ν 4387/2016, ΦΕΚ Α 85, 12.05.2016 ως προς το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανομένων.

Για πληροφορίες να απευθύνονται στη γραμματεία του ΝΠ Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. στο τηλέφωνο 2664360122  τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08:00πμ έως 13:00μμ.

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο Νομικό πρόσωπο του Δήμου Φιλιατών (Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.) από :

02-11-2017 Έως 09-11-2017.

Ο Πρόεδρος του ΝΠ

Παππάς Σπυρίδων

Print Friendly, PDF & Email