+30 26643 60100 info@filiates.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - Ειδικότητα: ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ – Ειδικότητα: ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (1)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 27/5/2021 έως και 31/5/2021

Φιλιάτες, 25/05/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 674

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών – Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με αυτές των  άρθρων 233 &  240  του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-01-2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
 5. Τη με αρ. 8/2021  (ΑΔΑ: 9ΒΙΩΟΚΨΤ-Χ9Υ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στον Παιδικό Σταθμό Φιλιατών
 6. Τη με αρ. πρωτ.: 632/12-05-2021  βεβαίωσή μας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας  Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών – Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. (Φ.ΕΚ. 2636/Β΄/17-10-2013) όπως ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στον Παιδικό Σταθμό Φιλιατών, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.»

(Παιδικός Σταθμός Φιλιατών)

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 2 μήνες

(Από

01-06-2021 έως

31-07-2021)

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (ΤΥΠΙΚΑ & ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Ο επιλεγείς/είσα ως προσληπτέος/έα στην ανωτέρω ειδικότητα οφείλει να προσκομίσει  κατά την πρόσληψη στο Φορέα Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω Πιστοποιητικού η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται και ο επιλεγείς/είσα ή προσληφθείς/είσα υποψήφιος/α αντικαθίσταται με άλλον/η από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, που διαθέτουν το ανωτέρω Πιστοποιητικό υγείας.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία αιτούνται την πρόσληψη
 • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (Χορηγείται από την υπηρεσία)
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατης έκδοσης
 5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης (μόνο για τους ανέργους)
 6. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (Για τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Φιλιατών)
 7. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 8. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 9. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (για όσους έχουν)
 10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για του μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ
 11. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος 2μηνης απασχόλησης& περί πλήρωσης των προϋποθέσεων των άρθρων 5-6 του Π.Δ. 164/2004

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού  Καταστήματος Φιλιατών, όπου εδρεύει το γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών-Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.», στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών στον ιστότοπο: www.filiates.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν  την αίτηση τους με τα συνημμένα σε αυτήν απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο γραφείο του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών – Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.» που εδρεύει στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατών, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300 Φιλιάτες – Θεσπρωτίας, αρμόδια υπάλληλος: Ζήκου Δήμητρα, τηλέφωνα επικοινωνίας: 26643 60116 & 26643 60122(κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού), είτε ηλεκτρονικά στο e-mail του Νομικού Προσώπουokpppadif@gmail.com,καθημερινά από 8:30 έως 13:30.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο γραφείο της υπηρεσίας μας, στην ανωτέρω διεύθυνση ή εναλλακτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και συγκεκριμένα από 27-05-2021 έως και 31-05-2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 

ΣΚΟΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email
espa