+30 26643 60100 info@filiates.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Ειδικότητες: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ-ΤΡΑΚΤΕΡ (1 θέση) & ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2 θέσεις)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Ειδικότητες: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ-ΤΡΑΚΤΕΡ (1 θέση) & ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2 θέσεις)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 02/03/2022 έως και 08/03/2022

Φιλιάτες, 01/03/2022                    → Ανακοίνωση
Αριθμ. Πρωτ.: 1310                → ΑίτησηΥΔ1 ΥΔ2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/ τ.Α΄/7-6-2010),όπως ισχύουν σήμερα
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (Α’ 143) ορίζεται ότι: «1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».
 3. Την με αριθμ.πρωτ.11308/29-12-2021(ΑΔΑ:9Α8Φ46ΝΠΙΘ-ΣΓΟ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Κοινοτήτων Σαγιάδας, Ασπροκκλησίου και Σμέρτου της Δημοτικής Ενότητας Σαγιάδας και των Δημοτικών Κοινοτήτων Πλαισίου και Καλλιθέας της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατών του Δήμου Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν από στις 27 και στις 28-12-2021 στις παραπάνω περιοχές.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ28/Α’) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/΄15-01-2021), με θέμα «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων και ενίσχυση του ΑΣΕΠ και λοιπές διατάξεις»
 6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Φιλιατών το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των αυξημένων έκτακτων και επειγουσών αναγκών καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις πλημμύρες στις 27 και 28 Δεκεμβρίου 2021.
 7. Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλιατών (ΦΕΚ 2304/τ.Β΄/06-08-2012) όπως ισχύει σήμερα.
 8. Την με αριθμ:21/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας (3) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών».
 9. Την εξασφαλισμένη πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του εν λόγω  προσωπικού για το έτος 2022

                                            Α ν α κ ο ι ν ώ ν ει

Την πρόσληψη  τριών (3) ατόμων, με σχέση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών μετά την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων στις 27 και 28 Δεκεμβρίου 2021 σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου ,ως εξής:

 • Ένα (1) άτομο ,ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου Α.

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου Α.

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

γ) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου Α.

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδηγού γεωργικού μηχανήματος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου Α.

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδηγού γεωργικού μηχανήματος.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης) για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

 

 • Δύο (2) άτομα, ειδικότητας ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα για τους εργάτες  /τριες πρασίνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.1 τελευταίο εδάφιο περι. στ΄ του Ν.4765/2021.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.Να μην έχουν κώλυμα  κατά το άρθρο 8 του  Υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική  δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

 

Β.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους:

1.Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.Φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται).

3.Φωτοαντίγραφο τυπικών προσόντων (όπως αναφέρονται παραπάνω).

Σε περίπτωση ύπαρξης εμπειρίας ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει εργαστεί το τελευταίο δωδεκάμηνο στο δημόσιο, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης  του στο φορέα αυτόν.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ.

6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

7.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

8.Βεβαίωση ανεργίας

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης  θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Φιλιατών, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.filiates.gr για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Δήμος Φιλιατών-Γραφείο προσωπικού –Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Φιλιάτες, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά το αργότερο έως την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο γραφείο της υπηρεσίας μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή εναλλακτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες και συγκεκριμένα από 02/03/2022 έως και 08/03/2022.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινήσεις :2664360164 ,2664360100.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

Print Friendly, PDF & Email
espa