+30 26643 60100 info@filiates.gr

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών - Ειδικότητες: ΔΕ Εποπτικό προσωπικό (1), ΔΕ Μαγείρων/ Μαγειρισσών (1) & ΥΕ Βοηθών Μαγείρων/ Μαγειρισσών (1)

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών – Ειδικότητες: ΔΕ Εποπτικό προσωπικό (1), ΔΕ Μαγείρων/ Μαγειρισσών (1) & ΥΕ Βοηθών Μαγείρων/ Μαγειρισσών (1)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 22/3/2021 έως και 31/3/2021

Φιλιάτες, 12/03/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 1669

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

Για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Φιλιατών

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010,όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει.

3.Την υπ’ αριθ. 68/27-3-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Φιλιατών με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το  έτος 2020 για το Δήμο Φιλιατών, όπως τροποποιήθηκε εν μέρει με την υπ΄αριθ.164/21-7-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του εν λόγω Δήμου».

4. Την υπ΄ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./103/12348/16-07-2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Φιλιατών η πρόσληψη τριών (3) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 45680/20-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».

5.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2394/τ.Β’/06-08-2012) του Δήμου Φιλιατών όπως ισχύει.

6.Την με αριθμ. 3156/01-03-2021  έγκριση της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών  (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλιατών, που εδρεύει στους Φιλιάτες Νομού Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Δήμος Φιλιατών

(Μαθητική Εστία)

Φιλιάτες

ΔΕ

Εποπτικό προσωπικό

8 μήνες

1

101

Δήμος Φιλιατών

(Μαθητική Εστία)

Φιλιάτες

ΔΕ

Μαγείρων/σων

8 μήνες

1

 

102

 

   Δήμος Φιλιατών

(Μαθητική Εστία)

 

Φιλιάτες

ΥΕ

Βοηθών  Μαγείρων/ Μαγειρισσών

 

8 μήνες

 

1

 

Τα ειδικά απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα (τίτλοι σπουδών κ.λ.π.), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στον πίνακα Β’ της υπ’αριθμ.πρωτ. 1320/26-02-2021 ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021,η οποία εγκρίθηκε με το υπ’αριθμ.πρωτ. 3156/01-03-2021 έγγραφο του ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι των  ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τη θέση  με κωδικό 101 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας.

Για τις θέσεις  με κωδικό 100 και 102 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την αποστείλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φιλιατών, Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300, Φιλιάτες Θεσπρωτίας, υπόψη  κ. Μάνου Αμαλίας (τηλ. επικοινωνίας 2664360164).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φιλιατών στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, καθώς και στo δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.filiates.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.filiates.gr) β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες →Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες →Έντυπα –Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παππάς

Συνημμένα Αρχεία:

Print Friendly, PDF & Email