+30 26643 60100 info@filiates.gr

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2013

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2013

 

 

 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Σωτήρης Χρήστου
Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8
Τ.Κ. 46 300 – Φιλιάτες
ΤΗΛ.: 26643 60163
FAX: 26640 22989
Αρ. Πρωτ.: 6351

 

 

 

 

 

 

 

             

Φιλιάτες, 28/05/2013                                       

                                    «Προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών για τα

                                      οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Φιλιατών και

                                         πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2013»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Φιλιατών προκηρύσσει Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (diesel και βενζίνη αμόλυβδη) για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου και πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2013», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης (Μ.Λ.Τ.).

Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και σύμφωνα με τις με αρ. μελέτης 6/2013 του Δήμου Φιλιατών και την αρ. πρωτ.: 6350/28-5-2013 διακήρυξη του Δήμου.

Η προμήθεια αφορά καύσιμα και λιπαντικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου (Diesel, βενζίνη Αμόλυβδη) και πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2013.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των € 155.282,29 (εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι εννιά λεπτά)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, οδός Ελ. Βενιζέλου 8 -Φιλιάτες, μέχρι την Τρίτη  25/06/2013 και ώρα 12:00, η δε αρμόδια Επιτροπή θα συνέλθει για την αποσφράγιση των προσφορών την ίδια ημέρα και ώρα 12:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται παραπάνω.

Η παρούσα διακήρυξη στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων τις 29/5/2013. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις Προμηθευτών εφ΄ όσον υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται στον Δημοτικό Κατάστημα, Ελ. Βενιζέλου 8 -Φιλιάτες , Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από ώρα 08:00 έως και ώρα 13:00 στο γραφείο Δημάρχου  τηλ.: 26643 60100-163.

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και με τα έξοδα δημοσίευσης (Ν.3801/2009 αρ.46). Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τον Νόμο, βαρύνει τον Δήμο.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΗΝΑΣ

Print Friendly, PDF & Email
espa