Απόφαση 50/2019Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2019

Εκτύπωση

Η απόφαση βρίσκετε εδώ

Find us on Facebook
rss