Περιληπτικά θέματα και αποφάσεις της 17ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εκτύπωση

Τα περιληπτικά θέματα και οι αποφάσεις βρίσκονται εδώ

Find us on Facebook
rss