Απόφαση 178/2017 με θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣμε το δίκτυο αποχέτευσης – δαπάνη διακλάδωσης – τέλος χρήσης υπονόμων – Λοιπά τέλη

Εκτύπωση

Η απόφαση βρίσκετε εδώ

Find us on Facebook
rss