Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους καθαριότητας και Φωτισμού και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2018.

Εκτύπωση

Η απόφαση βρίσκετε εδώ

Find us on Facebook
rss