Καθορισμός τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης – δαπάνη διακλάδωσης – τέλος χρήσης υπονόμων – Λοιπά τέλη

Εκτύπωση

Η απόφαση 178/2017 που αφορά τα τέλη αποχέτευσης κ.λ.π.βρίσκετε εδώ

Find us on Facebook
rss