Απόφαση Δημάρχου 159/2019: "Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής"

Εκτύπωση

 

Η Αποφαση βρίσκεται εδώ

Find us on Facebook
rss