Διαφάνεια

Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2017 για πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (1 θέση) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ν.Π. ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ

Εκτύπωση

 

   Πατώντας στο παρακάτω συνημμένο αρχείο, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης  ΣΟΧ 1/2017 του Ν.Π. ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ, για την πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2018, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (1 θέση).

Συνημμένα:

Find us on Facebook
rss